Outsourcing informatyczny (obsługa informatyczna firm)

polega na przejęciu przez firmę zewnętrzną obsługi określonych dziedzin działalności firmy, związanych z informatyką, które pozwala skoncentrować się na swojej podstawowej działalności.

Umowa SLA

dotyczy utrzymania i systematycznego poprawiania ustalonego między klientem a usługodawcą poziomu jakości usług informatycznych IT, która pozwala lepiej zrozumieć rolę informatyki w przedsiębiorstwie i jego procesach:
- uzgodnienia,
- monitorowanie usługi,
- raportowanie,
- przegląd osiąganych wyników.
Poznajemy zależności danej działalności przez wprowadzanie usług aplikacji, infrastruktury i sieci.

Zakres oferowanych usług

- diagnostyka poprawności działania sprzętu komputerowego, sieci komputerowej wraz z usuwaniem stwierdzonych usterek sprzętowych i programowych,
- sprawdzenie poprawności działania programów antywirusowych oraz ich aktualizacja - archiwizacja danych,
- zapewnienie poprawnej i stabilnej pracy aplikacji
- przegląd zawartości dysków twardych i porządkowanie zawartości – przy współpracy z użytkownikiem komputera,
- konsulting i doradztwo w zakresie wdrażania nowych usług teleinformatycznych,
- czyszczenie i konserwacja sprzętu komputerowego (usuwanie zalegającego kurzu blokującego prawidłowe chłodzenie), ergonomiczne ułożenie okablowania,
- bezpłatnych zmian w konfiguracji (odpłatne tylko wymienione części),
- pomoc przy obsłudze strony internetowej,
- możliwość pozostawienia sprzętu zastępczego na czas naprawy

Kontakt

Poniżej można skorzystać z formularza. Przy bardziej skomplikowanych zleceniach proszę o telefon.